Cảm ơn! Đơn hàng đã được nhận.

  • Mã đơn: 1895
  • Ngày 06/06/2024
  • Tổng 725.000 
  • Hình thức thanh toán: Trả tiền mặt khi nhận hàng

Chi tiết

Sản phẩm Tổng
Sweetness - 50ml × 1
  • Thể Tích:

    50ml

495.000 
Sweetness - 10ml × 1
  • Thể Tích:

    10ml

210.000 
Tổng số phụ: 705.000 
Giao nhận hàng: 20.000  qua Đồng giá
Phương thức thanh toán: Trả tiền mặt khi nhận hàng
Tổng cộng: 725.000 
Note: Ship giờ hành chính